CAT | ES

logo

Un projecte arquitectònic modern i respetuós amb l'entorn


Fusteria exterior estarà formada per finestres i balconeres d’alumini lacat bicolor.

El revestiment exterior estarà format per una façana ventilada ceràmica de gran format blanc o similar combinat amb panell arquitectònic i plafons d’imitació a fusta.

Fusteria interior lacada en blanc.

Les cuines totalment equipades amb mobles alts i baixos de gran capacitat amb tauler estratificat blanc brillant i taulell de quars o silestone i amb electrodomèstics de i alta eficiència energètica de la marca Siemens

Armaris encastats modulars batents en dormitoris, amb portes lacades en blanc amb tiradors metàl·lics, estructura e interior folrat de tauler de melanina tipus tèxtil, amb barra metàl·lica per penjar roba i balda maleter.

Sistema de calefacció invisible realitzat mitjançant terra radiant per canonada d’aigua i termòstat programable digital amb control independent de temperatura per zones, proporcionant un confort total degut a l’absència de focus massa calents.

Instal·lació d’aire condicionat en distribució interior de tots els habitatges a base de col·locació de conductes per aire de fibra de vidre de secció rectangular, amb reixetes d’impulsió i reixetes de retorn en alumini extruït o similar, línea d’alimentació i unitats climatitzadores i condensadores exteriors e interiors, totalment terminat. •
Els portals estaran cuidats al més mínim detall i dissenyats amb materials de primera qualitat.

01

01

01

Edifici amb alta qualificació energètica

Es tracta d’un edifici d’habitatges dissenyat buscant una major eficiència per un baix consum energètic que afavoreixi l’ús racional de l’energia, cuidant al mateix temps el medi ambient, la qualitat i el confort climàtic dins de l’habitatge.


Vidres baix emissius La utilització de vidres baix emissius evitarà pèrdues d’energia calefactora cap a l’exterior gràcies a la seva baixa emissivitat amb el corresponent estalvi econòmic. Això es produeix donat que els vidres estan tractats amb capes de plata, que es de tots els metalls, el de més baixa emissivitat. D’aquesta manera, a l’estiu impedirà que entri la calor i al hivern retindrà la calor a l’habitatge.

Gas argó El gas argó en la cambra d’aire de les fusteries, aconsegueix una major eficiència tèrmica que l’aire entre els vidres, d’aquesta manera actua com un aïllant agregat, mantenint l’interior aïllat de les temperatures al hivern i a l’estiu.

Terra radiant Consisteix en un sistema de calefacció invisible i net d’alta eficiència energètica que treballa a temperatures més baixes, a base d’una calor estable i homogènia, eliminant corrents d’aire, afavorint l’increment del rendiment de la caldera i un major estalvi econòmic.

• Caldera de condensació El sistema de caldera de condensació individual, per producció d’ACS i calefacció, aprofitarà l’energia latent del vapor d’aigua per convertir-la en calor sensible i reduirà les pèrdues d’energia. A més, reduirà el consum de combustible i l’emissió de substancies nocives i millorarà el rendiment i vida útil de la caldera.

01